Choowap.com จองง่ายๆ จ่ายเบาๆ ที่พักราคาถูก โรงแรมปราณบุรี Villa Maroc โรงแรมปราณบุรี Bayburi Vacation Villas โรงแรมปราณบุรี Villa Maroc โรงแรมปราณบุรี Villa Maroc โรงแรมปราณบุรี Villa Maroc โรงแรมปราณบุรี Bayburi Vacation Villas

ปราณบุรี

ปราณบุรีห่างจากหัวหินเพียง 25 กม. เท่านั้น ระหว่างเส้นทางช่วงหัวหิน-ปราณบุรี มีแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลที่น่าสนใจอยู่เป็นระยะ มีที่พักบริเวณชายหาดของปราณบุรี แถวหาดปราณศีรี วนอุทยานปราณบุรี และบริเวณใกล้ ๆ วนอุทยานท้าวโกษาหรือเขากะโหลก ที่เที่ยวเด่นของย่านนี้ ก็คือวนอุทยานปราณบุรี ซึ่งมีทั้งชายหาด ป่าชายเลน และกิจกรรมล่องเรือเที่ยวชมธรรมชาติ ส่วนที่เที่ยวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ หาดนเรศวร วนอุทยานท้าวโกษา ใกล้ตัวเมืองมีค่ายธนะรัชต์ซึ่งเป็นค่ายทหารบกที่เปิดให้เข้าไปเที่ยวได้นอกจากนี้ยังมีเขื่อนปราณบุรี ทีทะเลสาบเหนือเขื่อนกลางหุบเขาที่สวยงาม